Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH

Grad Beograd

Grad Beograd je posebna teritorijalna jedinica Republike Srbije u Centralnoj Srbiji. Administrativno je podeljen u 17 optina od kojih su 10 gradskih i 7 prigradskih.

 
Grad Beograd i njegove optine

Grad Beograd i njegove optine

Beogradske optine (prigradske)

Beogradske optine (prigradske)

Beogradske optine (gradske)

Beogradske optine (gradske)

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije